رویدادها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار و انتصابات

برگزاری آزمون جامع در دانشکده شیمی
برگزاری آزمون جامع در دانشکده شیمی
آزمون کتبی جامع ویژه دانشجویان مقطع دکتری در 6 رشته تحصیلی (شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، نانوشیمی) در دانشکده شیمی برگزار شد. این آزمون در روز سه شنبه 1396/08/30 راس ساعت 8 صبح در سالن کتابخانه  با شرکت...
آرشیو خبرها