نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز قدس

1396-04-05
امام خمینی: فلسطین پاره تن اسلام است

 

روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.