مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

درباره گروه


تاریخچه گروه
گروه شیمی کاربردی در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی کاربردی
دکتری: شیمی کاربردی