مدیر گروه

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

درباره گروه


تاریخچه گروه
گروه شیمی تجزیه در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه
دکتری: شیمی تجزیه