مدیر گروه

استادیار
شماره تماس : 34274559 - 083
اتاق
پست الکترونیکی

درباره گروه


تاریخچه گروه
گروه شیمی معدنی در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی معدنی
دکتری: شیمی معدنی