مدیر گروه

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

درباره گروه


تاریخچه گروه
گروه شیمی آلی در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی:شیمی محض، شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی آلی
دکتری: شیمی آلی