ارتقاء مرتبه علمی - آرشیو اخبار

Asset Publisher

Return to Full Page

ارتقاء مرتبه علمی

سرکار خانم دکتر فهیمه جلالی و جناب آقای دکتر عبدالحمید علیزاده طی

حکمی از مرتبه  دانشیاری به مرتبه استادی (پروفسوری) ارتقاء یافتند.