اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری

به اطلاع دانشجویان برگزیده جهت شرکت در بیست ویکمین المپیاد کشور می رساند آزمون در تاریخ های 14 و15 اردیبهشت ماه سال 96 در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار می شود .همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر وکارت شناسایی الزامی می باشد.