مدیر گروه شیمی فیزیک

Associate Professor
Contact Number
Room
Email: ranjbar [AT] razi.ac.ir

درباره گروه


تاریخچه گروه
گروه شیمی فیزیک در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی فیزیک
دکتری: شیمی فیزیک