اعضای هیات علمی

نمایش 28 نتیجه
از 1
 
محسن ایراندوست

محسن ایراندوست 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سارا ایوانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیومرث بهرامی

کیومرث بهرامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد جعفرزاده

محمد جعفرزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فهیمه جلالی

فهیمه جلالی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد جوشقانی

محمد جوشقانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی خدایی

محمدمهدی خدایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نسرین رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عزت رفیعی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا رفیعی

حمیدرضا رفیعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهرام رنجبر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیروس زین الدینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر زینتی زاده لرستانی

علی اکبر زینتی زاده لرستانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عظیم سلطان آبادی

عظیم سلطان آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابراهیم سلیمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناهید شاه آبادی

ناهید شاه آبادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مسعود شریعتی راد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجتبی شمسی پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرضیه صادقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهنام صدیقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

آوات آرمان طاهرپور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرید طاهرخانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیر رضا عباسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحمید علیزاده

عبدالحمید علیزاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مصطفی فیضی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدباقر قلیوند 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیلا کاشانیان

سهیلا کاشانیان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرحت السادات میبدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 28 نتیجه
از 1