مدیران گروه های آموزشی

 

 

 

    

نام گروه آموزشی نام و نام خانوادگی رزومه استاد(CV)
گروه شیمی آلی دکتر محمد جعفرزاده CV
گروه شیمی تجزیه دکتر مرضیه صادقی CV
گروه شینی فیزیک دکتر شهرام رنجبر CV
گروه شیمی کاربردی دکتر سهیلا کاشانیان CV
گروه شینی معدنی دکتر ناهید شاه آبادی CV
گروه نانوشیمی دکتر امیررضا عباسی CV