اعضای هیات علمی

فهیمه جلالی

فهیمه جلالی

فهیمه جلالی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لطفا جهت مشاهده صفحه دکتر فهیمه جلالی به آدرس زیر مراجعه نمایید

http://old.razi.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f09b8be6-3850-4435-9185-a89fc13a6ab7

 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای آماری (دکتری) 2605003 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه