اعضای هیات علمی

علی اکبر زینتی زاده لرستانی

علی اکبر زینتی زاده لرستانی

علی اکبر زینتی زاده لرستانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
واکنشگاههای پیشرفته صنعتی 2605004 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی مهندسی تصیفه خانه فاضلاب 2605005 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
فرآیندهایپیشرفته تصفیه آب و پساب ها 2605052 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه