ریاست دانشکده

 

خانم دکتر سهیلا کاشانیان

بیوگرافی :

پروفسور سهیلا کاشانیان  استاد دانشکده شیمی و متولد شهر کرمانشاه می باشند، ایشان مدرک لیسانس خود را درسال 1361 در رشته شیمی ازدانشگاه شیراز با رتبه عالی به پایان رساندند ، مدرک فوق لیسانس خود را در رشته  بیوشیمی بالینی در سال 1369 در دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب موفقیت بالا دریافت نمودند و در تمامی این سالها به عنوان هیئت علمی  گروه شیمی حضور فعال داشتند و در سال 1381 موفق به اخذ دکتری در رشته  بیوشیمی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده پزشکی) با رتبه بالا شدند و درسال 1391 موفق به کسب کرسی استادی  دانشگاه، در گروه شیمی کاربردی  دانشکده شیمی گردیدند .

سمت های اجرایی :

مدیر گروه شیمی کاربردی در سالهای 76- 74 و  86-83 

 

شماره تماس : 34274559 - 083

ایمیل : s.kashanian@razi.ac.ir     و      kashanian_s@yahoo.com   

 

نشانی : کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی دانشکده  شیمی - حوزه ریاست دانشکده