ارتقاء مرتبه علمی - آرشیو اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی

ارتقاء مرتبه علمی


سرکار خانم دکتر فهیمه جلالی و جناب آقای دکتر عبدالحمید علیزاده طی

حکمی از مرتبه  دانشیاری به مرتبه استادی (پروفسوری) ارتقاء یافتند.