نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی فیزیک

عنوان آزمایشگاه:  و شیمی فیزیک (فنی)II &I شیمی فیزیک
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر شهرام رنجبر و زهرا فخری
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  ranjbar [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :  آزمایشگاه شیمی فیزیک به منظور ارائه دروس آزمایشگاهی و شیمی فیزیک II &I و همچنین این آزمایشگاه ارائه دهنده سرویس به آزمایشگاه شیمی فیزیک رشته های مهندسی شیمی (نفت , پتروشیمی و ....)دانشکده فنی ومهندسی نیز می باشد.
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  شیمی فیزیک (3واحدی) دانشکده فنی مهندسی دانشکده شیمی II &I شیمی فیزیک

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی محاسباتی دکتر رنجبر
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر رنجبر
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  ranjbar [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -