نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی کارشناسان آموزش به همراه شماره تماس

 

  ردیف   نام و نام خانوادگی   سمت   شماره تماس
 1   آقای سید امراله اوژل   سرپرست آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده   34277464 - 083
 2   آقای مجتبی منصوری   کارشناس آموزش   34277464 - 083
 3   آقای قربانعلی فرجی   کارشناس تحصیلات تکمیلی   34277464 - 083
 4   خانم فرخنده ویس احمدی   مسئول دبیرخانه وبایگان حوزه آموزشی   34277464 - 083