برگزاری آزمون جامع در دانشکده شیمی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون جامع در دانشکده شیمی

برگزاری آزمون جامع در دانشکده شیمی


آزمون کتبی جامع ویژه دانشجویان مقطع دکتری در 6 رشته تحصیلی (شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، نانوشیمی) در دانشکده شیمی برگزار شد. این آزمون در روز سه شنبه 1396/08/30 راس ساعت 8 صبح در سالن کتابخانه  با شرکت دانشجویان واجد شرایط  برگزار و ساعت 12/30  به پایان رسید.  تعداد دانشجویان دکتری     واجد شرایط شرکت در آزمون جامع 15 نفر بودند که از این عده دو نفر در جلسه  حاضر نشدند.