نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 1394با شرکت اساتید ؛ مهمانان محترم و دانشجویان در تاریخ 1398/2/15

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 1394با شرکت اساتید ؛ مهمانان محترم و دانشجویان در تاریخ 1398/2/15


جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 1394با شرکت اساتید ؛ مهمانان محترم و دانشجویان در تاریخ 1398/2/15در سالن شهیدعلیمحمدی پس از قرایت آیاتی از قران کریم و سرود جمهوری اسلامی با سخنرانی معاونت محترم آموزش و پژوهش دانشکده ،سرکار خانم دکتر رضایی وسپس جناب آقای دکتر نیکرهی شروع و پس از اجرای برنامه های متنوع دانشجویان با سوگند نامه دانشجویان فارغ التحصیل پایان یافت .