جلسه ای در خصوص ارتباط با صنعت با حضور معاونت محترم دانشکده شیمی سرکار خانم دکتر رضایی وجمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید. - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ای در خصوص ارتباط با صنعت با حضور معاونت محترم دانشکده شیمی سرکار خانم دکتر رضایی وجمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

 

 جلسه ای در تاریخ  97/08/02 در خصوص ارتباط با صنعت با حضور معاونت محترم دانشکده شیمی سرکار خانم دکتر رضایی وجمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید

مهمان و سخنران جلسه:مهندس تیموری (محقق در صنعت پلیمر)

مدیراجرایی جلسه :دکتر جوشقانی