نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد شیمی فیزیک خانم صبایزدانی (98/06/26)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد شیمی فیزیک خانم صبایزدانی (98/06/26)


دانشکده شیمی

گروه شیمی فیزیک

 

جلسه دفاع از پایان نامه

با عنوان :

تهیه و کاربرد نانوکاتالیست Mg-K/Fe3O4@SiO2 برای تولید بیودیزل از روغن های گیاهی

 

استاد راهنما :

دکتر مصطفی فیضی

 

ارائه دهنده :

صبا یزدانی

 

تاریخ دفاع:

1398/06/26

ساعت 10:00 صبح