جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی تجزیه خانم فریبا فتاحی (1397/11/02) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی تجزیه خانم فریبا فتاحی (1397/11/02)

دانشگاه رازی

دانشکده علوم پایه

گروه شیمی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشتۀ شیمی گرایش تجزیه

 

عنوان پایان نامه:

  1. روش های ساده رنگ سنجی برای اندازه گیری کلروفرم در آب
  2. سنتز سبز نانوذرات نقره و بکارگیری آن در اندازه گیری آرسنیک

 

استاد راهنما:

دکتر مسعود شریعتی راد

 

ارائه دهنده:

 فریبا فتاحی

 

زمان:  2 / بهمن/ 97

    ساعت: 14:00

 

مکان:

آمفی دانشکده شیمی