جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی فیزیک خانم راضیه میرزایی (1397/11/16) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی فیزیک خانم راضیه میرزایی (1397/11/16)

دانشگاه رازی

دانشکده شیمی

گروه شیمی فیزیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی آمیخته‌های‌‌‌ دوتایی شامل مورفولین + 2-متیل سیکلو هگزانول در فشار آزمایشگاه و گستره دمایی  293.15تا 313.15 K

 

استادان راهنما:

آقای دکتر شهرام رنجبر

آقای دکتر عظیم سلطان آبادی

 

نگارش:

راضیه میرزایی

 

 

زمان:

سه‌ شنبه 1397/11/16

ساعت: 14:00

 

مکان:

سالن سمینار گروه شیمی