نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی فیزیک خانم لیلا نوروزی(1397/12/08)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی فیزیک خانم لیلا نوروزی(1397/12/08)


 

دانشکده شیمی

                                                                                        گروه شیمی فیزیک

 

       جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

 

موضوع:

تهیه، شناسایی و مطالعه سینتیک نانوکاتالیست Co-Fe  تثبیت شده بر 2SiO در فرآیند فیشر تروپش

 

                                                                                              استاد راهنما

                                                                                                     دکتر مصطفی فیضی

             استاد (استادان)مشاور 

           دکتر محمد جوشقانی 

          دکتر یحیی زمانی

 

                نام ونام خانوادگی دانشجو:

               لیلا نوروزی

           تاریخ و ساعت برگزاری جلسه:

                 1397/12/08 ساعت 10 صبح 

     مکان:

           آمفی تئاتر دانشکده شیمی