جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی ( خانم سمیه فتاحی) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی ( خانم سمیه فتاحی)

 

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

 

 

M.Sc. Thesis

 

 

 

Title of the Thesis

 

Synthesis and characterization of new platinum(II) complex containing anti HIV drag valganciclovir and its interaction studies with DNA and HSA biomacromolecular.

 

Supervisor:

 

Prof. Nahid Shahabadi

 

 

By:

Somaye fatahi

 

 

 

January 15, 2017