جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم صبا زنده چشم (1397/06/26) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم صبا زنده چشم (1397/06/26)

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

M.Sc. Thesis

 

Title of the Thesis:

Experimental and computational evidence on the interaction of an organotin(IV) complex containing pyridine ligand  with calf thymus DNA and human serum albumin(HSA).

 

Supervisor:

Prof: Nahid Shahabadi

 

By:

Saba Zendehcheshm

 

Date and place:

17.September.2018

Chemistry amphi

Time:

8:30