جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی آقای احسان فرشاد فر (96/11/18) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی آقای احسان فرشاد فر (96/11/18)

 

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

M. Sc. Thesis

 

:Title of the thesis

Fabrication and characterization of Polyethersulfone membrane assembled with Schiff-base Alumoxane nanoparticles for heavy metals removal.

 

 

:Supervisor

Mehdi Amirinejad

 

:By

Ehsan Farshadfar

 

 

Date & Time

1396/11/18

08:30

 

:Place

                                                                                                                                             Razi University, Class 9