نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی ( آقای عباس همتی ازندریانی)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی ( آقای عباس همتی ازندریانی)


 

 

Faculty of chemistry

Department of Applied Chemistry

 

PhD Thesis

 

Title of thesis:

Preparation and in vitro evaluation of targeted chitosan nanoparticles loaded with solid lipid nanoparticles including aromatase inhibitors and magnetic nanoparticles containing anticancer drugs

 

Supervisor:

Prof. Soheila Kashanian

 

Advisor:

Prof. Katayoun Derakhshandeh

 

 

By:

Abbas Hemati Azandaryani

 

 

3 January 2018

 

14 PM

Chemistry amphitheater

 

(13 دی ماه 1396، ساعت 2 بعد از ظهر، آمفی تئاتر دانشکده شیمی)