جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی آقای داود یزدانی (1397/06/17) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی آقای داود یزدانی (1397/06/17)

       دانشکده علوم

 

دانشکده شیمی

 

پایان نامه دکتری

 

عنوان پایان نامه:

بخش اول : تهیه نانو پودرهای اکسید نیکل در مقیاس نیمه صنعتی به وسیله انفجار الکتریکی سیم فلزی نیکل و بهینه سازی متغیرهای کلیدی عملیاتی با استفاده از روش پاسخ سطح

بخش دوم:  تخریب فتوکاتالیستی پساب صنعتی با استفاده از نانو کامپوزیت  P25/Fe0/ZnO

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جوشقانی

دکتر علی اکبر زینتی زاده

 

ارائه دهنده:

داود یزدانی

زمان:

شنبه 1397/06/17

ساعت: 8:30

مکان:

آمفی تئاتر دانشکده شیمی