جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی خانم سمیرا خلیلی (1397/11/01) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی خانم سمیرا خلیلی (1397/11/01)

 

Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Nano Chemistry

                                                                                     

M.Sc Thesis

 

Post-Synthesis Modification of UiO-66-NH2 with Zn and Ti via a Cation-Exchange Approach for Potential Photocatalytic Application

 

Supervisor:

Dr. Mohammad Jafarzadeh

 

Advisor:

Dr. Ali Akbar Zinatizadeh  

 

By

Samira Khalili

 

 

Chemistry Amphitheater

January, 21, 2019

Time: 10 AM