جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی خانم پگاه شهبازی (1397/08/26) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی خانم پگاه شهبازی (1397/08/26)

Razi University

 

Faculity of Chemisrty

Department of nano chemistry

 

Title:

Nano self-cleaners

 

Super visor:

Dr.Bahrami

 

Presented by:

Pegah Shahbazi

 

 

Date: Nov 17 2018

Day: Saturday

Time: 10 AM

Place: Chemistry Amphitheater