نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع دانشجوی شیمی الی خانم بهاره متقی (1398/04/22)

جلسه دفاع دانشجوی شیمی الی خانم بهاره متقی (1398/04/22)


Faculty of Chemistry

Department of Organic Chemistry

M.Sc.Thesis

Title of the Thesis:

 

Synthesis, Characterization and Application of Graphene OxideSupported Copper Complex Nanocatalyst in Organic Reactions such as Synthesis of Nitriles and Aldehydes

 

Supervisor:

Prof. K. Bahrami

 

By:

Bahare Motaghi

Date: Saturday, Jul 13, 2019 (98/4/22)

 

Time: 10 AM

 

Place: chemistry Amphitheater