جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای ابراهیم سوری (1397/11/03) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای ابراهیم سوری (1397/11/03)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای ابراهیم سوری (1397/11/03)


Razi University

Department Of Organic Chemistry

M.Sc.Seminar

 

Title :

Application Of Fe3o4 Nps In Drug Delivery

 

Supervisor :

 Dr F.Meibodi

 

By :

Ebrahim Soori

 

Date : 23 january (3/11/97)

 Time : 11:00 AM

Chemistry Amphitheater