نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی خانم سمیه قربانی (1397/08/27)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی خانم سمیه قربانی (1397/08/27)


Faculty of Chemistry

Department of Organic Chemistry

 

 

Ph.D. Seminar

 

 

Multifunctional Mesoporous Silica Hollow Nanoparticles as a Universal Platform for Drug Delivery

 

 

 

 

Supervisor:

Ebrahim Soleimani

 

Advisor:

Laurent El Kaim

 

By:

Somayeh Ghorbani

 

 

 

 

 

 

Date & Time: 1397/08/27, Sunday, 9 a.m.

Site: Chemistry Amphitheater