جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی خانم مریم مولایی (97/03/21) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی خانم مریم مولایی (97/03/21)


 

Faculty of chemistry

 

Department of chemistry

 

M.Sc. Seminar

:Title

 New Generation of Electrophiles (Superelectrophiles)

:Supervisor

Prof. Kiumars Bahrami

 

:By

Maryam Molaei

 

Date: Monday, June 11, 2018

Time: 12:30 PM

 

Place: Chemistry Amphitheater