نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زهرا حسنوند (97/03/13)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زهرا حسنوند (97/03/13)


 

Faculty of Chemistry

Department of Analytical Chemistry

 

Ph.D. Seminar

 

Carbon and Graphene Dots for Electrochemical Sensing

 

Supervisor:

Dr. Fahimeh Jalali

 

By:

Zahra Hassanvand

 

Faculty of Chemistry, Amphitheater

Sunday

3. June. 2018 

10 A.M

 (یکشنبه 13/3/1397 ساعت 10 صبح(