جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم سارا مرادی (97/04/27) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم سارا مرادی (97/04/27)

 

Faculty of Chemistry

Department of analytical Chemistry

 

 

 

Ph.D. Seminar

Nanomachines
Fundamentals & Applications

 

:Supervisor

Dr. F. Jalali

 

:By

Sara Moradi

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Sunday, 18 July 2018

27 تیر 1397

10-11 AM