جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم فرشته آزرم (97/03/28) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم فرشته آزرم (97/03/28)

 
 

Faculty of Chemistry

Department of analytical Chemistry

 

PhD seminar

 

Surface Plasmon resonance

 

:Supervisor

Dr. MB Gholivand

 

:By

Fereshteh Azarm

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

wednesday

13. June. 2018

At 10:00