جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم فریبا فتاحی (97/03/30) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم فریبا فتاحی (97/03/30)

 

Faculty Of Chemistry

Department Of Analytical Chemistry

 

                                                          

M. Sc. seminar

Title:

Measurement Of Chloroform In Water 

 

Dr. Masoud shariati Rad

 

:By

Fariba Fattahi

 

 

 

Date : 20 . June . 2018

 

 

97/3/30

Day:  Wednesday

 

Time: 14 : 30 Pm

 

place: chemistry Amphitheater