جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم منظر جمشیدی (97/03/23) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم منظر جمشیدی (97/03/23)

 
 

Faculty of  Chemistry

Department of  analytical Chemistry

 

M.Sc. seminar

Electrochemical Application of Nano Wires  

 

:Supervisor

Dr. Fahimeh Jalali

 

:By

Manzar Jamshidi

 

Faculty of chemistry , Amphitheater

Wednesday

(23/3/97)

13. June. 2018

 11-12 A.M