نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم یاسمن قاسمی (1398/09/27)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم یاسمن قاسمی (1398/09/27)


 

Faculty of chemistry

Department of analytical chemistry

 

 

M.Sc. Seminar

Topic : Advanced sorbent for oil spill cleanup

 

 

Supervisor: Dr. marzieh sadeghi

By: yasaman ghasemi

 

 

Date & Time: 18th  December at 10:30 A.M

Site: Chemistry Amphitheater