جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم صبا یزدانی (97/03/20) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم صبا یزدانی (97/03/20)

 

 

Faculty of Chemistry

Department of Physical Chemistry

 

M.SC. Seminar

:Title

Biodiesel

 

:Supervisor

Dr. Mostafa Feizi

 

:By

Saba Yazdani

 

 

 

 

:Date

Sunday 10 June 2018

Time: 12:00

:Place

Amphitheater of Chemistry