نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم مریم امینی(97/03/13)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم مریم امینی(97/03/13)


                      Faculty of Chemistry 

               Department of  physical Chemistry

 

                                                M. Sc. Seminar

 

                                  :  Title

Application of Clinoptilolite Zeolite as an Adsorber in Removing Water Pollution

 

:Supervisor

 

.Dr Mostafa Faizi

 

 

:By

 

Maryam Amini

 

Date: Sunday, june 3,2018

(13.3.1397)

Time: 9 AM

place: chemistry Amphitheater