نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم مستانه چابک سوار(1398/09/25)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم مستانه چابک سوار(1398/09/25)


     

                   

                 دانشکده شیمی

            گروه شیمی فیزیک

 

           جلسه سمینار کارشناسی ارشد

         عنوان: شتاب دهنده های ذرات

            استاد راهنما: اقای دکتر سلطان ابادی

         دانشجو: مستانه چابک سوار

 

زمان:1398/09/25 

ساعت:10 الی 10:30

مکان: سالن امفی تئاتر