جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی آقای فرشاد شیری (1397/08/21) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی آقای فرشاد شیری (1397/08/21)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی آقای فرشاد شیری (1397/08/21)


 

Faculty of Chemistry

 

Department of Inorganic Chemistry

 

 

 

Ph.D. Seminar

 

Photodynamic Therapy for Cancer

 

 

 

Supervisor: Dr. Nahid Shahabadi

By: Farshad Shiri

 

 

 

Date & Time: 1397/08/21 -Monday-10:00 A.M.

Site: Chemistry Amphitheater