جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی خانم زینب امیریان (96/12/21) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی خانم زینب امیریان (96/12/21)

 

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

M.SC   Seminar   

Cisplatin synthesis method

 

Supervisor:

Prof. Nahid Shahabadi

By:

Zeinab Amirian

 

Date: Monday

(1396/12/21)

Time: 8:30 A.M.

Place: Chemistry Amphi Taatr.