جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی خانم عظیمه زمانی (1397/11/03) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی خانم عظیمه زمانی (1397/11/03)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی خانم عظیمه زمانی (1397/11/03)


Razi university

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

 

M.Sc. Seminar

 

Hybrid organic-inorganic nanomaterials: from laboratory to market

 

 

Supervisors:

Dr. Ezzat Rafiee

Dr. Sara Eavani

 

 

By:

Azimeh Zamani

 

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Wednesday

1397.11.3

At 10 AM