جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم طیبه نوری (97/04/27) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم طیبه نوری (97/04/27)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم طیبه نوری (97/04/27)


 

Razi  university

Faculty of chemistry

Department of applied chemistry

M.S.C Seminar

 

Title :

Tissue Bio adhesives      

 

Supervisor:

Prof. Soheila kashanian

By :

Tayebeh noori

 

Date:

18.July.2018

Time:

 

14.30

Place:

Amphitheather of chemistry