جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم مژگان عزتی (1397/11/10) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم مژگان عزتی (1397/11/10)

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

M.Sc. Seminar

 

Title:

The removal of heavy metals using adsorption process by β-    Cyclodextrine compounds

 

Supervisor:

Dr. Sirus Zinadini

 

By:

Mozhgan Ezati

 

 

Date: Wednesday, January 30,2019

(1397/11/10)

Time: 16:30

Place: Chemistry seminar room