نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی آقای امیر حسین تیموریان (1397/06/10)

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی آقای امیر حسین تیموریان (1397/06/10)


دانشکده شیمی

گروه نانو شیمی

 

سمینار  کارشناسی ارشد

عنوان سمینار:

شکل های مختلف نانو ذرات فلزی

 

استاد راهنما:

خانم دکتر رضایی

نگارش:

امیرحسین تیموریان

 

زمان:

شنبه  1397/06/10

ساعت :10:00   

مکان:

سالن سمینار گروه شیمی